Nya riktlinjer med anledning av Corona

Till Svenska Brukshundklubbens
Distrikt
Raskklubbar
Lokalklubbar

Med anledning av regeringens och Svenska Kennelklubbens (SKK) nya riktlinjer, kommer vår verksamhet att påverkas i större omfattning än tidigare.

Brukshundklubben följer SKK och Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. All information går ut via brukshundklubben.se och uppdateras löpande.

Allmänna råd

 • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
 • Var noga med din handhygien
 • Hosta i armvecket
 • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
 • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
 • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
 • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
 • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.

Restriktioner kring större arrangemang

 • Alla arrangemang över 500 personer samtidigt ställs in
 • SBK följer Svenska Kennelklubbens centralstyrelses beslut att utställning, prov eller tävling där det förväntas komma 500 personer eller färre kan ställas in med hänvisning till force majeure. Beslut tas av respektive arrangör. Länk till SKK:s hemsida med mer information.
 • Överväg som arrangör om tävlingar under den närmsta tiden ska hållas utan publik och med möjlighet för personer att kunna hålla avstånd. Arrangören fattar själv beslut om detta och skapar möjlighet för deltagare att ta del av och följa de allmänna råden.
 • Vid utbildningar, kompetensutveckling eller liknande där det normalt sett är obligatorisk närvaro för att bibehålla aktiv auktorisation ges tills vidare dispens för den deltagare som känner oro för egen del eller nära anhörig. Det anses då vara ett godtagbart skäl att ej delta.

Återbetalning av anmälningsavgift

 • Vid arrangemang som ställs in av arrangör till följd av Corona tillämpas force majeure i SKK:s stadgar, §15. Förbundet rekommenderar att arrangörer ersätter deltagarna i den mån det går efter kostnadstäckning.
 • Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk.

Årsmöten

SBK följer SKK/CS beslut att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. Länk till SKK:s hemsida med mer information.

Väljer klubben att ställa in mötet ska ett utskick göras via Medlem Online, samt alla de informationskällor klubben har att tillgå för att säkerställa att informationen kommer medlemmarna tillhanda. Ersättningsdatum ska vara beslutat innan mötet ställs in.

För de klubbar som genomför sina årsmöten som planerat bör arrangören se till att möjligheter finns att delta så tryggt som möjligt. Detta kan ske genom att t.ex. minimerar risk för spridning på den fysiska platsen såsom att tillhandahålla tvål, handsprit, ha större lokal så personer får utrymme, säkerställa att mat och dryck är tillagad av personer som inte riskerar vara smittade, beställa utökad städning inför och efter arrangemanget osv.

Som enskild individ bör man sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.

Gällande riktlinjer för centrala arrangemang kommer information att skickas ut till berörda parter.

På brukshundklubben.se finner du denna information samt ett anslag som kan användas på hemsidor eller klubbar för att uppmärksamma våra allmänna råd till medlemmar.

Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

INSTÄLLT – Tävling i Specialsök

Jakten på kongen

INSTÄLLT pga Covid -19

Välkommen på ett inofficiellt prov i Specialsök.  

Du och din hund ska söka igenom ett anvisat område och det som finns i området inom en viss tid. 

Var och när: I Eskilstuna onsdagen den 20/5

Måldoft: Kong Classic (röd kong) 

Domare: Maria Gabrielsson & Pernilla Rask 

Info om område och utförande:  X antal gömmor kommer att vara gömda inom ett anvisat område. I området kan olika saker finnas och området kan vara fördelat både inomhus och utomhus. Kvittens på hittad gömma kommer att ges men ingen extern belöning får ges till hund innan söket är avslutat. Man får klappa och prata med sin hund under pågående sök.  

Det är du som förare som avgör när ni är färdiga i området om inte söktiden gått ut.  Vid eventuella felmarkeringar får man fortsätta söka, men efter 4 felmarkeringar blir man diskvalificerad. För godkänt sök krävs att hunden söker i minst 7 minuter och att hunden har hittat minst 2 gömmor utan felmarkeringar. Den totala söktiden för området meddelas på tävlingsdagen. 

Förkunskaper: Påbörjat träning i Specialsök som omfattar doftsäkerhet, markering och söksystem.  

Doftbild: Röd kong ca 0,3 – 1 cm 

Samling:    

 • 16:00 första startgrupp 
 • 17:00 andra startgrupp 
 • 18:00 tredje startgrupp 
 • 19:00 fjärde startgrupp 

Prisutdelning: Alla godkända ekipage får pris.  

Kontakt: För frågor kontakta nosework@eskilstunabk.se 

Klubbens servering: Fika ingår i anmälningsavgiften. 

Anmälan och avgift:  ENDAST RESERVPLATSER KVAR

Anmälningsavgiften är 350 kr och betalning sker efter bekräftad plats.   Medlemmar i Eskilstuna BK har förtur fram till den 8/3. Max 16 platser enligt turordning.  För anmälan, fyll i formuläret nedan.  Anmälningstiden fortskrider tills alla platser är tillsatta.


  JaNej  Jag godkänner

  ÄR DU NYFIKEN PÅ PATRULLHUND

  ÄR DU NYFIKEN PÅ PATRULLHUND OCH VILL UTBILDA DIG OCH DIN HUND INOM HEMVÄRNET OCH BIDRA TILL EN VIKTIG SAMHÄLLSINSATS?

  INFORMATIONSKVÄLL OM PATRULLHUNDSUTBILDNING
  TISDAG 11 FEBRUARI KL.18.00
  SÖDERTÄLJE BRUKSHUNDKLUBB

  UTBILDNINGEN KOMMER ATT VARA EN INTERNAT KURS VID Hemvärnets Stridsskola – HvSS MED ANLAGSTEST 15/3

  PLANERADE KURSVECKOR V.17, V.23 OCH V.32

  DU:       HUNDEN:
  – Minst 18 år och Svensk medborgare   – Mankhöjd 40-65 cm
  – Krigsplaceringsbar inom Hemvärnet  – Päls med underull och täckhår
  – Lägst 18 mån och högst 5 år vid slutprov
  – Skottfast

  TA MED UPPGIFT OM HUNDEN OCH DU VILL ANMÄLA TILL KURSEN PÅ PLATS.

  Tacksam föranmälan om deltagande på informationskvällen till, christine.vikman@gmail.com

  VID FRÅGOR OM UTBILDNINGEN KONTAKTA.

  Kurschef Björn Malmeström, bjorn.malmestrom@gmail.com eller 070-2075271

  Kursadministratör Carin Asp-Stenborg, cas11@tele2.se eller 070-5232195

  Julgröt – grötfrukost

  Grötfrukost som planeras till den 8/12 kl 10.00 i klubbstugan .

  Vi dukar och gör julfint MEN vi behöver någon som kan hjälpa till att koka gröten då vår tidigare grötfixare inte har möjlighet. Blir det många som vill koka gröt får vi dra lott

  Eftersom det är kort om tid kvar till planerad grötfrukost har vi beslutat att avvakta med att lägga in mattan i stora rummet och flytta ev grötfrukost till klubbstugan. Jag skriver eventuell för hittills har intresset varit lågt och vi har för närvarande bara någon enstaka anmälan. Blir det minst 15-20 kommer vi att genomföra grötfrukosten i lilla rummet och blir det fler än 20 avvaktar vi med mattan till efter grötfrukosten. Blir det färre anmälda än 15 ställer vi in grötfrukosten. Ni har 5 dagar på er att anmäla er och det går att göra i Facebook gruppen, på lista i klubbstugan eller här nedan

  Anmälan senast söndag 1/12 på någon av ovanstående platser.

  Anmälan är nu stängd.

  Information från SKK om situationen i Norge

  Information till förtroendevalda och funktionärer i klubbar inom Svenska Kennelklubben

  SKK rekommenderar att klubbarna i sin egen informationsspridning hänvisar till SKK:s sida, SVA samt Jordbruksverket (se länkarna nedan). Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.

  Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.

  SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

  Inkommen fråga om tandvisning på utställning

  SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

  Vad händer i Finland och Danmark?

  Kennelklubbarna i Finland och Danmark, Kennelliitto och Dansk Kennel Klub, har tagit samma beslut som Svenska Kennelklubben, det vill säga stoppat norska hundar från ett delta på deras hundevenemang tills vidare.

  I Finland har Livsmedelsverket undersökt situationen och konstaterat att det inte pågår någon diarréepedemi i Finland. De konstaterar dock att enstaka fall av diarrésjukdom förekommer hos finska hundar regelbundet, året om. Orsaken till den diarrésjukdomen är okänd, men den smittar inte mellan hundar. Istället har den förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier.

  Kennelliitto skriver på sin webbplats (2019-09-10) att det inte finns tecken på någon epedemi, likt den i Norge, i Finland i dagsläget. Dansk Kennel Klub skriver på sin webbplats (2019-09-11) att inga bekräftade sjukdomsfall upptäckts i Danmark.

  För dig som vill veta mer, hittar du tillförlitligt information här:

  Akutt hundesykdom: dette vet vi – Veterinærinstituttet

  Alvorlig sykdom hos hundet – ukjent årsak – Norsk Kennel Klubb

  Pågående sykdomsutbrudd hos hund – Mattilsynet

  Sjuka hundar i Norge – SVA

  Sjuka hundar i Norge – Jordbruksverket

  Fortsatt stopp för norska hundar – Svenska Kennelklubben

  Fortsatt stopp för norska hundar – Svenska Brukshundklubben

  Tidigare information

  Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge – SKK 5 september

  SKK stoppar norska hundar från att delta… – SBK 5 september

  Träningshelg för medlemmar 13-15/9

  Så var det dags för höstens träningshelg där vi träffas och tränar tillsammans.

  Inga instruktörer finns för grupperna utan alla hjälps åt på lika villkor. För att delta behöver du därför ha en grundläggande kunskap i den grupp du anmäler till motsvarande t.ex. genomförd grundlydnadskurs, appellkurs i spår/sök e dyl. för att kunna tillgodogöra dig helgens gemensamma träning.

  Vi börjar fredag 13 september kl 18.30 med samling och genomgång och planering av dagarna i respektive grupp.

  Lördag 14/9 och söndag 15/9 samlas vi kl 8.00 för de som vill ha skotträning och 8.30 för övriga och då serveras gemensam frukost.

  Lunch tar man med sig alt bestämmer i gruppen hur man vill göra.

  Om man vill ha någon form av gemensam middag på lördag kväll bestäms inom varje grupp på fredagen.
  För att vi ska kunna förbereda med marker och material m.m så behöver vi veta hur många som kommer i resp. grupp.
  Anmäl nedan och betala senast 8/9 via postgiro el Swish: Skriv träningshelg, namn och grupp på betalning.

  I bruksgrupperna (sök/spår) ingår även lydnad och uppletande/budföring utifrån vad gruppen själva planerar.

  Minst 3 deltagare/ grupp. Kostnad. 100 kr/deltagare, inkl frukost och fika.

  Anmälan är nu stängd.