Hur välkommen kände du dig på klubben? Enkät

Vill du ha feedback på din enkät – lämna gärna namn och telefonnummer i kommentarsfältet.

1I hög grad2345 I låg grad