Styrelse / revisorer

Ordförande
vald på 1 år (-19)
Lena Stangvik
epost

Vice Ordförande
Vald på 2 år (19-20)
Charlotte Fuchs
epost

 

Kassör
vald på 2 år (18-19)
Anders Ahlström
epost

Sekreterare
vald på 2 år (18-19)
Emelie Vidberg
epost

Ledamot
vald på 2 år (19-20)
Mia Humble
epost

Ledamot
vald på 2 år (19-20)
Madde Sundström
epost

Ledamot
fyllnadsval 1 år (19)
Tarja Öhgren
epost

Suppleant
vald på 2 år (19-20)
Maja Axelsson Svancar
epost

 Suppleant

Fyllnadsval 1 år (19)
Liza Karlsson
epost

 


Revisorer

Sammankallande

Lola Södergard (ordinarie)

Jan Alfredsson (ordinarie)

Elisabeth Rytterström (suppleant)

elisabeth.rytterstrom@folkbildning.net
Annelie Gustafsson (suppleant)
gustafsson-annelik@spray.se
Revisorer väljs enligt stadgarna för 1 år i taget.