Styrelse / revisorer

Styrelse

Ordförande
vald på 1 år (-20)
Lena Stangvik
epost
Vice Ordförande
Fyllnadsval (-20)
Tarja Öhgren
epost
Kassör
vald på 2 år (20-21)
Anders Ahlström
epost
Sekreterare
vald på 2 år (20-21)
Cajsa Pedersen
epost
Ledamot
vald på 2 år (19-20)
Mia Humble
epost
Ledamot
vald på 2 år (19-20)
Madde Sundström
epost
Ledamot
vald på 2 år (20-21)
Maja Axelsson Svancar
epost
Suppleant
vald på 2 år (20-21)
Neta Larsson
epost
Suppleant
vald på 2 år (20-21)
Lisbeth Karlsson
epost

Revisorer

Lola Södergard (ordinarie)
Sodergard.lola@gmail.com
070- 57 57 066
Jan Alfredsson (ordinarie)
jan.alfredsson@hhservice.se
 070-6755314
Elisabeth Rytterström (suppleant)

elisabeth.rytterstrom@folkbildning.net
Annelie Gustafsson (suppleant)
gustafsson-annelik@spray.se
Revisorer väljs enligt stadgarna för 1 år i taget.