Styrelse / revisorer

Ordförande
vald på 1 år (-18)
Lena Stangvik
epost

Vice Ordförande
Fyllnadsval (-18)
Göran Svensson
epost

 

Kassör
vald på 2 år (18-19)
Anders Ahlström
epost

Sekreterare
vald på 2 år (18-19)
Emelie Vidberg
epost

Ledamot
fyllnadsval (-18)
Anne-Marie Olsen
epost

Ledamot
vald på 2 år (-17-18)
Johanna Skoog
epost

Ledamot
vald på 2 år (18-19)
Charlotte Fuchs
epost

Suppleant
vald på 2 år (17-18)
Madeleine Winberg
epost

 Suppleant

vald på 2 år (18-19)
Tarja Öhgren
epost

 


Revisorer

Sammankallande

Bengt Åke Lindhè (ordinarie)

Susan Brandors (ordinarie)
susan.brandfors@gmail.com
Elisabeth Rytterström (suppleant)

elisabeth.rytterstrom@folkbildning.net
Annelie Gustafsson (suppleant)
gustafsson-annelik@spray.se
Revisorer väljs enligt stadgarna för 1 år i taget.