Valberedningen

Stig

Emilia

Sammankallande
vald på 2 år (19-20) Stig Stangvik
Mejl:
Telefon

vald på 1 år (20) Christina Fröjdendahl
vald på 2 år (20-21) Emilia Lindström
Telefonnr: 0737859475
Mejl: eemiliaelisabethh@hotmail.com