MH

Mentalbeskrivning MH

Prioritering av anmälda hundar. Anmälan till MH ska ske senast 3 veckor före prov och du anmäler dig via SBK Tävling. Lottning sker enligt SBK:s regler.

Krav på hunden för att delta:
– Minst tolv månader gammal
– Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
– ID-märkt
– Vaccinerad enligt gällande regler
– Vara fullt frisk och inte löpa
– Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund)
– Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

För klubbens MH gäller:
Det är din inbetalning som räknas som anmälan!
Den ska vara oss tillhanda senast 3 veckor före testdatum.
Ange också om du behöver MH för att tävla, utbilda tjänstehund eller för att registrera avkomma.

Anmälningsavgift 600 kr inbetalas på klubbens PG 102907-3

Vi ber er uppmärksamma gällande dopingregler innan anmälan.

Tänk på att det även är karens på lugnande medel vid röntgen.

Besök gärna SKK och läs om dopingreglerna här. SKK/Doping

Har du frågor? Sänd ett mail till RUS

MH – se SBK för mer information. Frågor kontakta ansvariga

Länk till SBK