Styrelse / revisorer

Styrelse Ordförandevald på medlemsmöte oktober 2021(-21)Maja Axelsson Svancarepost Vice OrdförandeFyllnadsval ej klartepost Kassörvald på 2 år (20-21)Anders Ahlströmepost Sekreterarevald på 2 år (20-21)Cajsa Pedersenepost Ledamotvald på 2 år (21-22)Mia Humbleepost Ledamotvald på 2 år (21-22)Madde Sundströmepost Ledamotvald på 2 år (20-21)vakantepost Suppleantvald på 2 år (20-21)Neta Larssonepost Suppleantvald på 2 år (20-21)Lisbeth Karlssonepost Revisorer Lola … Fortsätt läsa Styrelse / revisorer