Styrelse / revisorer

Styrelse

Kassör Anders
Kassör Anders
Ordförande
vald på medlemsmöte oktober 2021(-21)
Maja Axelsson Svancar
epost
Vice Ordförande
Fyllnadsval
ej klart
epost
Kassör
vald på 2 år (20-21)
Anders Ahlström
epost
Sekreterare
vald på 2 år (20-21)
Cajsa Pedersen
epost
Ledamot
vald på 2 år (21-22)
Mia Humble
epost
Ledamot
vald på 2 år (21-22)
Madde Sundström
epost
Ledamot
vald på 2 år (20-21)
vakant
epost
Suppleant
vald på 2 år (20-21)
Neta Larsson
epost
Suppleant
vald på 2 år (20-21)
Lisbeth Karlsson
epost

Revisorer

Lola Södergard (ordinarie)
Sodergard.lola@gmail.com
070- 57 57 066
Leif Hjelm (ordinarie)
mejl
 telefon
Elisabeth Rytterström (suppleant)

elisabeth.rytterstrom@folkbildning.net
Revisorer väljs enligt stadgarna för 1 år i taget.