Kursutvärdering    4 - Mycket nöjd3-Nöjd2-Inte helt nöjd1- Missnöjd


    4- Ja fullt ut3 - Till stor del2 -Nja inte speciellt1 - Inte alls tyvärr


    4 - Mycket nöjd3 - Nöjd2 - Inte helt nöjd1 - Missnöjd


    4 - Ja3 - delvis2 - delvis1- Nej


    JaKanskeNej