Sektorer

VoV (Valp och Vardag)
Madde Sundström
vov@eskilstunabk.se
Hemsida, Facebook
Johanna Skoog
info@eskilstunabk.se
Patrullhund
Vakant
Kök
Vakant
Markägarkontakter
Susanne Brandfors
 Bruks & lydnad
Bruks: Lena Stangvik
Lydnad: Cajsa Pedersen, Josefin Vestergren
bruks_lydnad@eskilstunabk.se
  Rally
(länk till FB grupp som kräver medlemskap)
Johanna Skoog
rally@eskilstunabk.se
PR/info, Sponsring
Vakant
 RUS (Rasutvecklingssektor) MH/MT
Liza Karlsson
rus@eskilstunabk.se
 Agility (länk till FB grupp som kräver medlemskap)
Tilde Andersson-Cederholm
agility@eskilstunabk.se
 Fest
Madde Sundström & Marie Edlund
Nose Work och Specialsök
Anna-Carin Bäcklin
nosework@eskilstunabk.se
Ungdom
Emelie Vidberg
ungdom@eskilstunabk.se