Välkomna till träningshelg 6-8 april Eskilstuna BK

Vi startar fredag 6/4 kl. 18. 30 i klubbstugan med planering i resp. grupper. Hur länge vi håller på bestämmer resp. grupp
Lördag 7/4
kl. 8.00 skotträning för de som önskar.
Kl. 8.30 gemensam frukost i klubbstugan. Därefter bestämmer varje grupp hur dagen ska se ut och hur länge träningen ska pågå.
Ev. Kl. 18.00 ca gemensam middag ( grillning, pizza e dyl). På grund av den sena våren så tar vi beslut på fredag kväll hur det blir med middagen och hur många som vill vara kvar/komma tillbaka beroende på eftermiddagens träning.
Söndag 8/4
kl. 8.00 skotträning för de som önskar.
Kl. 8.30 gemensam frukost i klubbstugan. Därefter bestämmer varje grupp hur dagen ska se ut .
Kl. 15.00 Avslutning med gemensamt fika och utvärdering/diskussion om ev. kommande träningshelger.
LUNCH lörd och sönd medtages alt att varje grupp bestämmer när, var och hur det är lunch.

Sektorsmöte 26 februari 2018

Närvarande: Lena Stangvik, Cilla Lundgren, Nils-Göran (Mini) Larsson, Kjell Larsson, Stig Stangvik, Marie Larsson Ekholm, Emelie Vidberg, Emma Andersson, Linnea Eklund, Leif Wärme, Johanna Skoog, Elise Hagelin

Agenda:

 • Tävlingsansvar
  Ansvaret för att ordna tävlingar hamnar på varje sektor.
  Cilla påtalar att hon ej längre önskar ha markansvarig. Behövs en ny någon från bruksgrenarna.
  Bruks & Lydnadssektorn, saknar någon som är ansvarig för sök. Kan då söktävlingar ske? – fortsatt diskussion enskilt i sektorn.
 • Kursansvar
  Allt ansvar för att anordna kursverksamhet hamnar på varje enskild sektor.
  Spårverksamheten har för närvarande grupper istället för kurser. Viktigt att anmäla det till studiefrämjandet för att få pengar.
  Anmälningsavgifter på extern instruktör behöver ligga högre än vad instruktören kostar för att gå till de allmänna gemensamma kostnaderna.
  KURSER VÅREN 2018: spårcirkel, 2 lydnad, 1 bruks, 1 valp, 1 prova på, 1 rally extern, 1 agility extern, 2 korta NW. Sökcirkel 4 st, 2 lydnadscirkel.
 • KM
  Varje sektor ser över KM reglerna så deras regler stämmer bra. Rally behöver ändra. Datum behöver sättas snarast. Förslag 16 juni. Eller ska det tittas på annat datum. Alla kollar upp i varje sektor – återkoppling till Johanna.
 • Årets hund – kriterier
  Varje sektor ansvara för att titta över sina kriterier för att kolla att det är OK.
 • Samarbete
  Samarbete mellan tjänstehund och ungdom med ungdomsläger. Alla instruktörer jobbar ideellt. Prat om tjänstehundverksamheten till ungdomarna. I samarbete med studiefrämjandet. Även kolla med sponsring. Återkommer med om det behövs mer hjälp.
 • Ansvar för kök under tävling
  Antingen handlar sektorn eller så ber man hjälp om att handla av handlingsansvariga.
  Det är OK att baka om man känner för det.
  Upp till varje sektor att bestämma vad som behövs och är OK att servera.
 • Ansvar för städningen 1 månad/gång
  Städning (lättare) städa toaletterna, fylla på, att skriva upp vad som behöver handlas. Varje sektor tar med sina medlemmar på städraider.
 • Varje sektor ansvarar för sitt material
  Materialförvaltare – finns ingen. Varje sektor ansvara för sitt material.
  Gräsklippning – kommer att finns en lista, behöver annonseras innan så att material kan plockas undan. Behöver informeras om att om något går sönder så behöver det informeras.
 • Planering för SBK 100 års jubileum – vilka sektorer kan vara med, vilket datum, vilken plats (Vilsta, Sundbyholm, osv)
  Varje sektor kollar vad de kan bidra med och hur de önskar upplägg och förslag på platser.
  Hunden samhället – lär dig mer om hunden, hundägarskapet.
  Bjuda in från Studiefrämjandet invandrargrupper – lär känna hund och fika tex.
  Öppet hus på förslag.

SBK 100 års jubileumsmöte 19/3 kl 18:30. Välkomna alla som har idéer eller vill bidra på något sätt.

Årsmöte

Torsdagen den  februari var det så återigen årsmöte på klubben. Lite nya personer på flera poster så vi passar på att tacka dem som avslutade någon post på klubben men tänker att vi ses framöver i andra former. Tack till gamla styrlesen, revisorer och valberedningen men även till de som under lång tid varit aktiva i sektorn KÖK men nu valt att tacka nej till att ansvara, vi hoppas ju fortfarande att vi kan räkna med en hjälpande hand då och då. Stort tack till er alla

Nya styrelsen samt revisorer hittar du här, valberedningen hittar du här.

Vi hade så klart även prisutdelning för det ekipage som blivit champions under året, men även till alla KM vinnare och alla årets hund.
Vi tackar Sara Gustafsson som tagit de fina bilderna på KM vinnarna (nästan alla utom vår vinnare i Bruks) och gratulerar vinnarna i klubbmästerskapet likväl som alla vinnare av Årets Hund 2017. Resultaten hittar du HÄR.

Klubbmingel/fest för funktionärer ???

???????

Fredagen den 24/11 kl 19:00 bjuder klubben på lite ätbart för alla som hjälpt till på klubben under året.

Utan alla funktionärer så kan vi inte driva en fungerande klubb – det vill vi visa att vi värdesätter!

Kom, ät och mingla – vi tänker att vi får en trevlig kväll med fokus på allt roligt som varit och allt skoj som kommer!

Anmälan sker senast den 10/11 och är nu stängd

Inspirationsdag i Malmköping i Studiefrämjandets regi

Studiefrämjandet bjöd in till en inspirationsdag den 14/1på Hotell Malmköping. Inbjudna är styrelser, instruktörer och valberedning på alla brukshundklubbar i länet. Dagen handlade om att inspirera er alla till nya idéer kring ett motiverande styrelsearbete, till hur man får fler instruktörer samt fler och aktivare medlemmar som stannar kvar i klubben. Speciellt inbjuda är Tyresö BK, som de senare åren har jobbat mycket medvetet med de här frågorna och nått framgångar.

Från Eskilstuna BK var vi 4 stycken, 2 från styrelsen och 2 instruktörer. En fantastisk dag med mycket positiv anda tillsammans kan vi göra vad vi vill ?

Vi bjöds på gott fika och god mat ?

Här kommer min sammanfattning om dagen:

Studiefrämjandets inspirationsdag –Malmköping 20170114.

Tyresö BK berättar om sitt arbete kring att öka  intresset för aktivt arbete i klubben.

Tyresö har ca 430 medlemmar – Bruks, lydnad, rally och NW (Tyresö hundungdom har agility och del av plan).

12 % av medlemmar aktiva. (Hur stor del av våra medlemmar kan räknas som aktiva?)

HUS, RUS, TÄS(tävling) Rally, plan, stuga, kök. Styrelsen

Hundrundan – event varje vecka. Hundpromenad, 1 instruktör plus medhjälpare. Aktiveringspromenad. Man behöver inte vara medlem. 50kr då ingår fika. Många blir medlemmar efter detta. Sker på kvällen. Detta har genererat flertalet medlemmar. (Kräver en eldsjäl) Start på parkeringen sedan promenad i bostadsområdet, avslut med fika på klubben. (Hur skulle det kunna genomföras i klubbens regi?, aktiveringspromenader på klubben, någon gång i månaden inne i stan?)

Konfliktpolicy –

 • Prata med varandra
 • Ta hjälp av ordförande, vice ordförande
 • Ta hjälp av SBK coacherna

(stoppa genom att inte sprida ”skitsnack” vidare) (har vi någon välkommen till oss?)

Målstyrning: (här följer några exempel)
Vision
Att vara det mest attraktiva valet för aktiva hundägare i Tyresö och närliggande kommuner.
Styrelsen:

 • Att öka antalet medlemmar som engagerar sig i klubbens ideella arbete från 12 % 2015 till 13 % under 2016
 • Att öka klubbens medlemsantal med 5 %

HUS

 • att öka antalet kurser som är fulltecknade/minst antal deltagare (har olika % beroende på kurs)

TÄS

 • Att anordna tävlingar i grenarna bruks, lydnad samt rally

RUS

 • Att genomföra ett MH i klubbens regi under hösten 2016

HUS

2 st har kursadministrationen – sedan är alla instruktörer med i HUS (just nu endast 4 instruktörer)

 • 4 utbildade instruktörer
 • 3 under utbildning (klara i vår)
 • 4 st hjälpinstruktörer/instruktörselever (någon ny varje år)
 • Tillsammans 27 kurser
 • Instruktörerna får en timpeng – fungerar mycket bra. Inget gnäll. 125 kr/timme efter skatt.
 • Valp och grundkurser 1300/1400 – 6 gånger 2 h. 1300 för kursen och då är 100 kr till ett fika kort då man får fika för det när man vill under året.
 • Fortsättning och rally 1200 + fikapeng
 • Nose Work 1200 + fikapeng
 • Tävling bruks 1 år – 2500 per termin.

Moderator Oskar presenterar gruppdiskussioner.

Gruppdiskussion 1 – 20 minuter

 • Vad känner vi igen från Tyresö BK:s sätt att arbeta?

Strängnäs: Känner igen hundrundan, de har en tisdagsgrupp (fm) daglediga. Olika antal – 10 år. På torsdagar i stan. Gratis. Ökning av medlemsantal. Ej medlem torsdagar men på tisdagar måst man vara medlem efter 3 provomgångar. Funkar även som lite som en PR grupp. Eldsjäl som håller i denna grupp. Har en eldsjäl som brinner för bruks

Gnesta: har kört en längre bruks ½ år per kurs. Kursen slutar med en appell tävling som är på klubben. 6 deltagare. Alla deltagare håller kvar. Aktivitetspromenad som dock har legat nere lite pga sjukdom hos eldsjäl. Vill öka bruksintresset.

Eskilstuna: Vi har våra öppen träningar olika grenar samt tävlingsträningar som fungerar bra och genererar intresse.

Flen: uppvisningsgrupp som slutade pga eldsjälen som försvann/inte orkade längre. Hundpromenader som flyttade från klubben och hamnade på stan. Blev sedan inte av. Positivt: Målstyrning sätta konkreta mål, konflikthantering, har ett belöningssystem på klubben, riktat till alla som arbetar på klubben. Eget ansvar att skriva upp poäng. Lördagar tematräning. Två värdar, ej meningen att de ska vara instruktörer, värdarna bestämmer temat. Öppen träningsgrupp som är tävlingsinriktad på söndagar. Bjudit in till tävlingsträningar från andra klubbar. Nackdel när vi ligger lång från ”stan”

 • Vad känner vi inte igen från Tyresö BK:s sätt att arbeta?

Vår grupp hann inte till detta ?

 • Vad kan vi lära oss och implementera i vår verksamhet?

Vår grupp hann inte till detta ?

Gruppdiskussion 2 – 20 minuter

 • Vad är våra styrkor i föreningar?

Kunskap

Eldsjälar

Kvalitetssäkring – utbildning

Infrastruktur (organisation)

Platsen- avstånd/ytor

Möjlighet till privatlektioner

”billiga” jämfört med privata alternativ

Samarbete med studiefrämjandet

Privatlektion (ej medlem högre pris) (Flen har även Gnesta)

 

 • Vad har vi för svagheter i våra föreningar?

Eldsjälar

Platsen – långa avstånd /dålig kommunikation

Återväxten aktiv hundägare

Svårt att locka de unga

”omoderna” – förhålla oss kan inte ändra samhället

Attityder

Samarbeta med kommunen

Marknadsföring-

 • Av instruktörer
 • Kunskap
 • Erfarenhet

Ta hjälp av studiefrämjandet

Veta mer om andra klubbar

Vi konstaterar att vissa saker kan både vara styrkor och svagheter.

Eftermiddagen:

 • Vad behöver ni av Studiefrämjandet för att underlätta arbetet framåt?/Hur kan Studiefrämjandet hjälpa er?

Uppföljning på dagen – vad gjorde vi, någon som provade något nytt.

Förenkling av arrangemang – hur, var när man anmäler

Utbildning i hur man marknadsför sig.

En mall om tex målstyrning

Föreningsteknik – kurs.

Studiefrämjandet kan vara behjälplig med administration av arvodering av instruktörer. Skickar då en faktura på klumpsumma.

Kurs i hur man hanterar studiefrämjandets webbanmälning system.

 

Svenska Brukshundsklubben

SBK 100 års jubileum

Hur ska vi fira? – 30/5 men firande hela året i hela landet.

Målsättningen (SBK) öka samhörigheten samt öka s att fler känner till.

Minst 20 aktiviteter ska genomföras löpande hela året – men det är fritt fram för lokalklubbar. Och vi i Sörmland ska ha möjlighet att hitta på eget.

Vi delades in i grupper utifrån närområde, så nedan står alla tankar som väcktes under detta. Är det någon som vill vara med och planera och har idéer så maila info@eskilstunabk.se

Brainstorm – Strängnäs och Eskilstuna:

Sammanställa till en vecka – tex Eskilstuna Strängnäs har veckorna efter varandra så vi ökar samarbete. Ev så hela Sörmland har samma månad och samma program med olika hundar förare, men vissa kan vara samma.

Tjänstehundsuppvisning

Valpvisning

Visa även ”icke” bruksraser

Visa alla olika grenar. – Eller ska vi hålla oss till de grenar där vi har möjlighet att ha kurs?

Heelwork och freestyle – arbete med hund?

Vi behöver en bra konferenciär

På torget i stan har en uppvisning. E

 • Hur marknadsför vi oss som klubb centralt/lokalt?

 

Spridda aktiviteter över året eller en intensiv period.

Typ öppet hus på klubben?  Eller i stan troligtvis bättre?

Kanske måste köra ett försök under 2017 för att se på utfall om det sker på klubben.

Medlemsmöte november 2016

Rose-Marie från ReDog kommer och informerar om rehabilitering och friskvård för hundar.
Jpeg tmp_22252-dsc_0278433396420 Jpeg Jpeg Jpeg

Stefan, som är grundare till ReDog, kommer hit till Eskilstuna 1 ggr/månad för friskvårdskontroll.
Berättar om watertreadmill och vibbrationplatta som finns på ReDog Eskilstuna. Laserbehnadling finns att tillgå för hundar både med skador och sjukdommar – även tillsammans då med andra insatster. Finns löpband för att stärka viss muskelaur.
Erbjuder kurser, träningsbollskurser, massage, lymfmassagekurser, uppfödarkurser osv.
Finns på Facebook och på ReDogs hemsida för att kunna hålla koll på vad som händer.
Vanligaste som ni ser? – Knäled, korsband, böjsenor på tår på arbetade hund.
Ett stort problem är övervikt bland sällskapshundar, högre krav på tävlingshundar som kör för fullt i de tuffa sporter som finns.
Bra som ägare att göra friskvårdskontroll både före och efter sässong så att vi förebygger och kollar efter sässong för att hålla koll och ge våra hundar rätt förusättningar.
Rehabiliteringsupplägg – behöver ha en remiss från veterinär.
Bra sammarbete med veterinär överlag. Men det finns en grupp som inte tror på rehab. Viktigt med en diagnos som underlag.
Öppethus – invigning 26/11. Det kommer att bi en tävling att döpa huset kan vinna något från någon av de som finns i huset.
Göran öppnar mötet. Britt-Marie väljs till juterare.
Dagordningen godkänns med tillägg om NW och en punkt under övrigt gällande kalendern på hemsidan.
Från styrelsen: ekonomin – ser rätt OK ut. Agility ligger lite minus pga inköp av material. Annars OK.
Anna-Carin informerar om Nose Work, där hundarna lär sig eucalyptus, lagerblad och lavendel, där hundarna ska hitta och markera rätt källa. Doften kan ligga i olika tider för att göra olika doftbilder. Hundarna blir miljöstarka hundarna får söka på olikaplatser och olika miljöer. Bygger mycket på sammarbete med föraren, men även jakten behövs och är grunddrivet.
Det är tilltåtet att peppa med rösten under söket för att ge motivation. Ge hunden tid att ta in miljön, tänka taktik, vindriktning, rätt bubbla, förare i rörelse (stannar föraren stannar hunen), styra hunden så lite som möjlig, hellst inte gå där de redan varit.
Tävling så finns det tre klasser. Klass 1, 2 3.
HUS – Agneta kunde inte komma, Lena drar det. Det har varit möte kring vad vi kan göra för att få igång kurser. Vi måste tänka nytt, fortbildning för instruktörer, hyra in externa kurser, kortkurser, ha vissa kurser samma kvällar tex.
Mycket som ligger till grund för att det ska fungera. Vi måste synliggöra vad som behövs göras så att vi blir fler som kan hjälpas åt. Omvärldsspaningar tex Flen kör privatträningar. Umeå har tagit fram en modell som är under spaning. Även i distriktet arbetas det med utvecklingsprojekt för att öka utvecklingen.
Är det sä att en instruktör som hittar en kur som man behöver gå på kan man prata med styrelsen för att få bidrag eller kursen betald. Det skulle behövas förstärkning i HUS, det är inte meningen att de som sitter i HUS ska hålla i kurser utan planera, ragga instruktörer, hålla kontakten med Studiefrämjandet och hålla ihop sektorn.
Övrigt: Kalendern på hemsidan – hur funkar det? Alla uthyrningen ska läggas in i kalendern det mailas till info@eskilstunabk.se
Bra om aktivteter/kurser kan samordnas genom att titta i kalendern.
När det sker saker på klubben att det kommer ut information om det som händer. Vi får sluta spprida ogrundade rykten om vad som händer på klubben.
JpegJpegJpegJpegJpeg

Hej världen

Nu provar vi för att se om vi kan få igång en sida där vi medlemmar kan dela med sig av bilder och berättelser från träning, tävling eller trevliga fikastunder på klubben! Har ni en trevlig träningsgrupp och kan tänka er att bjuda in fler skriv om det här! Styrelsen kommer att under gen kategori berätta om vad som händer. Maila info@eskilstunabk.se för att få en egen inloggning.

cropped-brukshund-R-1.png