Valberedningen

Sammankallande
vald på 1 år (21)
Josefine Vestergren
Mejl:
Telefon

vald på 2 år (20-21) Emilia Lindström
Telefonnr: 0737859475
Mejl: eemiliaelisabethh@hotmail.com 

vald på 2 år (21-22) Christina Fröjdendahl