Sektorsmöte 26 februari 2018

Närvarande: Lena Stangvik, Cilla Lundgren, Nils-Göran (Mini) Larsson, Kjell Larsson, Stig Stangvik, Marie Larsson Ekholm, Emelie Vidberg, Emma Andersson, Linnea Eklund, Leif Wärme, Johanna Skoog, Elise Hagelin

Agenda:

 • Tävlingsansvar
  Ansvaret för att ordna tävlingar hamnar på varje sektor.
  Cilla påtalar att hon ej längre önskar ha markansvarig. Behövs en ny någon från bruksgrenarna.
  Bruks & Lydnadssektorn, saknar någon som är ansvarig för sök. Kan då söktävlingar ske? – fortsatt diskussion enskilt i sektorn.
 • Kursansvar
  Allt ansvar för att anordna kursverksamhet hamnar på varje enskild sektor.
  Spårverksamheten har för närvarande grupper istället för kurser. Viktigt att anmäla det till studiefrämjandet för att få pengar.
  Anmälningsavgifter på extern instruktör behöver ligga högre än vad instruktören kostar för att gå till de allmänna gemensamma kostnaderna.
  KURSER VÅREN 2018: spårcirkel, 2 lydnad, 1 bruks, 1 valp, 1 prova på, 1 rally extern, 1 agility extern, 2 korta NW. Sökcirkel 4 st, 2 lydnadscirkel.
 • KM
  Varje sektor ser över KM reglerna så deras regler stämmer bra. Rally behöver ändra. Datum behöver sättas snarast. Förslag 16 juni. Eller ska det tittas på annat datum. Alla kollar upp i varje sektor – återkoppling till Johanna.
 • Årets hund – kriterier
  Varje sektor ansvara för att titta över sina kriterier för att kolla att det är OK.
 • Samarbete
  Samarbete mellan tjänstehund och ungdom med ungdomsläger. Alla instruktörer jobbar ideellt. Prat om tjänstehundverksamheten till ungdomarna. I samarbete med studiefrämjandet. Även kolla med sponsring. Återkommer med om det behövs mer hjälp.
 • Ansvar för kök under tävling
  Antingen handlar sektorn eller så ber man hjälp om att handla av handlingsansvariga.
  Det är OK att baka om man känner för det.
  Upp till varje sektor att bestämma vad som behövs och är OK att servera.
 • Ansvar för städningen 1 månad/gång
  Städning (lättare) städa toaletterna, fylla på, att skriva upp vad som behöver handlas. Varje sektor tar med sina medlemmar på städraider.
 • Varje sektor ansvarar för sitt material
  Materialförvaltare – finns ingen. Varje sektor ansvara för sitt material.
  Gräsklippning – kommer att finns en lista, behöver annonseras innan så att material kan plockas undan. Behöver informeras om att om något går sönder så behöver det informeras.
 • Planering för SBK 100 års jubileum – vilka sektorer kan vara med, vilket datum, vilken plats (Vilsta, Sundbyholm, osv)
  Varje sektor kollar vad de kan bidra med och hur de önskar upplägg och förslag på platser.
  Hunden samhället – lär dig mer om hunden, hundägarskapet.
  Bjuda in från Studiefrämjandet invandrargrupper – lär känna hund och fika tex.
  Öppet hus på förslag.

SBK 100 års jubileumsmöte 19/3 kl 18:30. Välkomna alla som har idéer eller vill bidra på något sätt.

Svenska Brukshundklubbens Sörmlandsdistrikt RUS inbjuder till MH-figurantutbildning M 2.

Ort:       Strängnäs Brukshundklubb.

Koordinater

WGS84 dec: 59,4263240 16,938781 0

WGS84 g/m: 590 25,5794′ 160 56,3269′

WGS84 ghn/s: 590 25′ 34,77″ 160 56′ 19,61″

Vägbeskrivningar

Från E20 Stockholm/Örebro: Sväng av E20 på avfart nr 136 mot väg 55/Uppsala/Enköping/Strängnäs N. När du kommit ut på 55:an sväng höger mot VANSÖ, nu är det skyltat BRUKSHUNDKLUBB.

Från E18 Enköping: Sväng av El 8 på avfart nr 141 mot väg 55/Strängnäs/Enköping V. Följ skyltar STRÄNGNÄS

Kör över STRÄNGNÄSBRON, direkt efter den står det VANSÖ till höget•, kör mot VANSÖ, nu är det skyltat BRUKSHUNDSKLUBB

När:    2018-02-17 & 18. Vi böljar kl. 09.00 båda dagarna och håller på tills vi kan både de teoretiska och de praktiska delarna. Kurstiden är ca. 16 timmar.

Efter utbildningen ska deltagarna ha:

 1. God kunskap om Anvisningar, Bestämmelser och Nycklar.
 2. God kunskap om syftet Inecl de olika monienten.
 3. Kunskap och färdighet om banor och banbygge.
 4. God kunskap om Inentalfunktionärens ansvar och förhållande till hundägare/hundar och övriga som deltar i testet.

Förkunskaper: För att gå denna utbildning krävs det att deltagaren gått Ml.

Krav för utfärdande av bevis: 100% deltagande. Kostnad: 800,00 SEK pip.

Förtäring: Kaffe/te vid ank01nst, lunch och eftermiddagskaffe/te båda dagarna.

Betalning: Sörnflandsdistriktets pg: 287139-0.

OBS! Skriv ”MHutbildning 2018-02-17,18” på inbetalningen!

Skicka anmälan till: leifhjalm@gmail.colll eller rexiozz@telia.com eller stangvik.stig@.tele2.se.

Vid frågor      kursen, vänligen ring: Leif 0766 33 49 52, Åsa 0702 66 12 16, stig 0705 85 16 32.

För kursdeltagare: Hämta uppgifter på:

http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/

Skriv ut detta och ta med till kursen! Dvs. var förberedd!

Välkommen!

SBK Sörmlandsdistiktets RUS. Stig, Åsa, Leif

Länk till kursinfo på PDF för utskrift

Svenska Brukshundklubbens Sörmlandsdistrikt RUS inbjuder till MH-figurantutbildning M1

Ort: Katrineholms BK.

Vägbeskrivning: Om du kommer väg 52, 55 eller 56 åk väg 55/57 mot Södertälje/Strängnäs tag höger vid skylt Lenatorp åk sedan rakt över vägen och uppför backen
Om du kommer väg 55/57 norrifrån tag höger ca 2 km innan Katrineholm vid skylt Lenatorp
Länk till karta

http://kartor.eniro.se/m/93ore
Lat: N 59 0 00.676′
Long: E 016 0 14.620′

När: 2018-02-10. Vi börjar kl. 09.00 och slutar ca. 17.00. Kurstiden är ca. 8 studietimmar.

Målgrupp: Hundägare, blivande mentalfiguranter, uppfödare, hundkursdeltagare m.fl.

Förkunskaper: För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren vara SBK-medlem.

Kostnad: 200,00 SEK p/p.

Förtäring: Förmiddagsfika vid ankomst och eftermiddagsfika ingår. Lunch ordnar du själv.

Betalning: Sörmlandsdistriktets pg: 287139-0.

OBS! Skriv ”M1-utbildning 2018-02-10” på inbetalningen!

Skicka anmälan till: leifhjalm@gmail.com eller rexiozz@telia.com eller stangvik.stig@tele2.se.

Vid frågor om kursen, vänligen ring: Leif 0766 33 49 52, Åsa 0702 66 12 16, stig 0705 85 16 32.

Välkommen!

SBK Sörmlandsdistiktets RUS. Åsa, Stig, Leif

Länk till information på PDF – utskriftsbar