Ungdomsgruppens träffar våren 2021

VÅREN 2021

När?Vad?Var?Ansvariga
söndag 7 mars
kl 12.00- ca 14.00
Vi gör lite hundaktiviteter tillsammans, men vi planerar också vad övriga träffar ska ha för inneåll.Klubbstugan
Eskilstuna brukshundklubb
Johanna & Karolina
söndag 28 mars
kl 12.00- ca 14.00
Det vi kommer överens om – uppdateras efter första träffen.Klubbstugan
Eskilstuna brukshundklubb
Johanna & Karolina
söndag 18 april
kl 12.00- ca 14.00
Det vi kommer överens om – uppdateras efter första träffen.Klubbstugan
Eskilstuna brukshundklubb
Johanna & Karolina
söndag 9 maj
kl 12.00- ca 14.00
Det vi kommer överens om – uppdateras efter första träffen.Klubbstugan
Eskilstuna brukshundklubb
Johanna & Karolina
söndag 20 juni
kl 10.00-ca 14.00
Avslutning. Lunch och aktivitet som vi kommer överens om på första träffenKlubbstugan
Eskilstuna brukshundklubb
Johanna & Karolina

Schemat är preliminärt och kan behöva ändras, det kommer i så fall att meddelas via mejl