Utvecklingsdag – distriktet och centralt

SBK centralt har kallat till ett utvecklingsmöte för att hitta vägar att behålla och få nya medlemmar.

Lite bilder från dagen!

Vi hade en härlig dag men mycket positiva anda och bra idéutbyte! Vi pratade bla om vikten av medlemsvård och att ge förutsättningar så vi kan erbjuda attraktiva kurser.

PDF fil med material från dagen