Instruktörsträff tema Tricks!

Nio instruktörer/medhjälpare kom på träffen. Vi startade med att prata kontaktövningar och hur kontakt och belöning är grund till att lyckas i all hundträning. Vi delade med oss av kontaktövningar och pratade mer om hur vi kan implementera det i kursverksamhet. Önskemål om tydligare riktlinjer om vad som ska ingå i valpkurs och vardagslydnadskurs.

Vi gick igenom lite Tricks från Anita Axelssons bok Tricks som aktivering samt från aktiveringskortlek från 100hundkoll! De som vill tog in sina hundar och testade lite tricks.

När alla hade hunnit prova lite blev det fika med redovisning av de som gått på föreläsning på Eskilstuna hundcenter för Anna Larsson som handlade just om belöning! Här kommer en liten kort sammanfattning:
Det hunden föredrar blir belöning – det kan innebära tex lek, godis, rösten och/eller beröring. Eller blir din hund belönad av att tex använda nosen? Du kan alternera intensiteten i belöningen beroende på vad du vill ha och om du behöver höja hunden eller lugna den. Extern belöning kan vara bra till rätt hund och vid rätt tillfälle – men kan bli riktigt dåligt vid fel tillfälle för samma/en annan hund. Viktigt att man som förare verkligen kan läsa sin hund om man tänker använda extern belöning.
Kom i håg att även använda tävlingsmässig belöning på träning – dvs gör på träning som du gör på tävling så slipper din hund bli förvånad på tävlingstillfället för att den roliga belöningen uteblir och du bara berömmer med rösten. Framförallt om du vanligtvis kastar en leksak/ger godis INNAN du berömmer! Förbered dig och hunden mellan momenten.

Önskemål framåt:

Att ta in en hund åt gången och att sedan kunna utvärdera.
Träna andra djur
Lättare problemhundslösning

Tema på nästa Instruktörs/medhjälpare träff Lättare problemhundslösning – Anna-Carin B kommer att redovisa från den föreläsning hon varit på. Vi tittar på ett valfritt moment hos så många vi hinner/vill.
Önskemål om att ordna träffarna 1 ggr/månad och att de som kan kommer.

 

Tack ni som kom och för en bra start på dessa träffar!