Uppdaterng från IPO gruppen

Här kommer lite mer uppdaterad info om ipo gruppen!
Vi i gruppen kräver medlemskap i ebk just för att vi vill gynna våran hemmaklubb ekonomiskt. Flera av oss kommer också tävla i klubbens namn.
Vi planerar även att hålla tävlingar på ebk som också drar in en hel del pengar. Det innebär i praktiken att det kan hållas 7 tävlingar. BH, BSL 1 2 3, IPO 1 2 3 per tillfälle. Allt sådant planeras i god tid såklart.
Vi kommer träna som förut på onsdagar mellan 17-20.30. Denna tid är för dagen inte huggen i sten utan mer exakt tid kommer efter att vi kört vår provrunda med nya figgen på onsdag. Förhoppningen är att det är denna tid som kommer bestå.
Under våra träningar kommer det förekomma pisksnärtar som används i prestationshöjande syfte. Ibland mer ibland mindre beroende på ekipage. Det förekommer även skott.
Jag, Nena Horacek Persson, företräder denna NYA ipo gruppen Eskilstuna tillsammans med Lise Lott Gustavsson som är tävlingsansvarig styrelsemedlem och representant för rottweiler klubben.
Alla frågor hänvisas gärna till oss och vi välkomnar alla som är nyfikna på oss och vår sport att komma och titta på och prata lite.
Vi uppskattar det och hoppas att vi alla kan njuta av att se varandras hundar jobba på det sätt de älskar oavsett inriktning!
Varmt välkomna!
Nena & Lise Lott ?