KM – grenar och anmälda.

Här nedan är de anmälningar som kommit in. Har du anmält och betalat in men ändå inte finns med på listan maila till info@eskilstunabk.se

Tidsschema kommer närmare. Du förväntas också hjälpa till som funktionär underdagen. Har du möjlighet att hjälpa till nu inför så hör av dig på info@eskilstunabk.se

Bruks
Namn nivå
Cathis Krumlinde & Dobby Högre
Ylva Ekholm & Attis högre
Stig Stangvik & Smilla elit
Jeanette Andersson & Wilma elit
Lydnad
Namn nivå
Emelie Vidberg & Tess start
Emelie Vidberg & Li Start
Susan Brandfors & Garbo Klass 2
Lena Andersson & Pelle Klass 3
Carina Wennerberg & Lizak Klass 3
Rally – 2 banor
Namn nivå
Amanda Björnberg & Corinne nybörjare
Ulla Henell & Aslan Forts
Elise Hagelin & Ollie Forts
A-C Bäcklin & Dobby forts
Jennie Norén & Frazze Forts
Emma Andersson & Cisco Forts
Birgitta Larsson & Lillan Forts
Emelie Vidberg & Tess forts
Maria Hakala & Smilla forts
Cathis Krumlinde & Dobby avan
Helen Ljungkrantz & Penny avan
Johanna Skoog & Extra avan
Sue Eriksson & Essi Mästar
Nose Work 2 sök
Namn
Ulla Henell & Aslan
Pernilla Lerkeus
A-C Bäcklin & Dobby
Amanda Björnberg & Corinne
Sue Eriksson & Essi
Helen Ljungkrantz & Lisa
 & Janis
Agility+ hopp
Namn storlek
Birgitta Larsson & Lillan S
Maria Hakala & Smilla S
Amanda Björnberg & Fenna M
Johanna Skoog & Janis M
Fanny Gustaver & Ginza L
Angelica Kard L
Ulla Henell & Aslan XL
Cathis Krumlinde & Dobby XL
Emma Andersson & Cisco XL
allround
Namn Storlek
Helen Ljungkrantz & Maja S
Amanda Björnberg & Fenna M
Sue Eriksson & Essi M
Ulla Henell & Aslan L
Cathis Krumlinde & Dobby L
Emelie Vidberg & Tess L
Emelie Vidberg & Li L
Emma Andersson & Cisco L
Carina Wennerberg & Lizak L