Planeringsdag 20171112

Söndagens planeringsmöte initierades av styrelsen för att få möjlighet till mer långsiktig planering för verksamheten och t.ex en plattform för hur fler medlemmar ska bli engagerade inom olika områden. Detta var den första utav återkommande planeringsdagar tillsammans med sektorer och medlemmar.

Närvarande: Oscar från studiefrämjandet inbjuden som moderator. Nils-Göran Larsson ( friv. sektorn), Kjell Larsson (styr+tävl), Cilla Lundgren(RUS+tävl), Marie-Louise Strömbäck(medl), Stig Stangvik(tävl), Göran Strömbäck(styr), Sture Lindblom(medl), Emelie Vidberg(styr+ungd), Linnéa Eklund(nw sekt+webb/info), Lena Stangvik(styr+tävl) och Johanna Skoog(styr+HUS+rallysekt+webb/info).

Mötet inleddes med att identifiera viktiga arbetsområden:

 • Utbildning
  • Kurser
  • instruktörer – fortbildning
  • funktionärer
 • Tävling
  • fler funktionärer inom olika områden
 • Medlemsvård
  • Vad, hur? Hur blir klubben mer tillgänglig och värdefull för medlemmen.
 • Hur ökas motivationen att vara aktiv och engagerad?
  • Föreläsningar?
  • Kurser?

Haninge BK tas upp som ett gott exempel när det gäller spår/bruks.
Förslag på Öppet hus eller liknade -> PROVA på tillfällen 2 ggr/år

Hur skapas GODA MÖTEN

 • ”Prova på Kurs”- i allt – olika instruktörer med specialområden, får möta många och får fler kontakter inom klubben.
 • Kortkurser inom olika områden
 • Privatträningar
 • Spårhundsgruppen som  ersättning för spårkurser
 • Sektorerna får i uppdrag att försöka aktivera en medlem i sin gren/aktivitet för ta mer ansvar/delta som funktionär.

Diskussioner och många frågor som väcktes vilket ledde fram till att några områden valdes att arbeta vidare på under vintern/våren .

Vill du vara delaktig i något område kontakta någon av ansvariga eller maila info@eskisltunabk.se

  Vad SYFTE Vem? NÄR?
1 Teambuilding instruktörerGruppdynamik – studiefrämjandet

Boka extern instruktör få igång fungerande träning tillsammans

Öka känslan av tillhörighet och viljan att hålla kurs för klubben. Ge instruktörer något tillbaka och öka värdet så fler vill bli instruktörer. Johanna & Lena
2 SpårhundsgruppenGratis med medlemskap efter 2-3 provtillfällen

Info underlag skickas till info@ för in på hemsidan

Öka intresset för bruksgrenarna och få fler intresserade medlemmar. Stig & Göran
3 ”Prova på kurs” med start i mars ca 5 veckor Ge fler chansen att prova alla grenarna. Linnea
4 Öppna ”prova på”- tillfällen 1 ggr/termin. 2-3 grenar/tillfälle Ge både icke medlemmar och befintliga medlemmar chansen att prova nya grenar. Ökar kontaktytor. Emelie
5 Rapport/återkoppling från alla som får utbildning av klubben(instruktör/funktionär) till hemsidan. Läggs till återkopplingsansvar till info@ mejlen till kontrakt som skickas ut. Sekreteraren/kassörenGunilla/Anders
6 Tävlingsledare utbildning – genomgång samt att kunna får träna själv för att känna sig säker Få fler att känna att de behärska kommenderingen och därigenom kunna tänka sig att göra det på tex tävling, träningstävling eller träning. Mini & Kjell Första träffen 5/12
7 Träningshelg för klubbens tävlingsekipage Medlemsvård och chans för alla att lära känna varandra bättre. Mini & Lena
 • Fler planeringsdagar framåt?
  Blir fler under våren.