Info från Styrelsen

Lite info från styrelsen; I väntan på att vi ev ska kunna få till någon form av gemensam hundhall för klubbarna i Eskilstuna har vi börjat arbeta på att kunna använda stugan bättre under vinterhalvåret.

Just nu undersöker vi kostnader för att lägga en matta på golvet i stora rummet och ta bort bord och stolar därifrån för att få en träningsyta med bra underlag.

Det blir självfallet inte möjligt att träna moment som kräver stora utrymmen men det finns mycket arbete som kan göras på mindre yta.

Tanken och planen ligger också på att om vi kan få till det med vettiga förutsättningar så kommer det under februari att starta lydnadskurser inomhus.

Vi har varit i kontakt med klubbar som löst träningsmöjligheter så här angående bokning m.m. Synpunkter på det? Mer info kommer