Brukslydnad- Appellklass

Instruktör: Lena Stangvik & Nina Pohl
Dagar:
Sö 25/2 13-17
Tors 1/3 18- 20.30
Månd 5/3 18-20.30
Tors 15/3 18-20.30
torsd 22/3 18-20.30
Antal tillfällen: 5ggr – 14 timmar
Max antal deltagare: 5 st
Krav på förkunskaper: God vardagslydnad.
Kursinnehåll: Kursens är inriktad på start i appellklass under 2018.
Genomgång av appellklassmoment, uppdelning av moment vid inlärning, fokus mellan moment, belöningar mm. Syftet är att deltagarna efter kursen ska kunna fortsätta träna själva och tillsammans i grupp med inriktning på appellklass.

Pris: 750 kr
Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald innan kursstart. Kursavgiften återbetalas endast vid uppvisade av läkarintyg/veterinärintyg vid sjukdom/skada.

Denna kurs startar endast vid minst 3 anmälda ekipage

Anmälan är stängd! Då kursen är full.