Besökare på klubben

Den 4 maj från kl 9:00 fram mot eftermiddagen kommer vi att få besök av en grupp på ca 20 personer från Skogsstyrelsens integrationsprojekt ”Naturnära jobb” som vill besöka skogen kring brukshundsklubben. Syftet är att informera kring skogar med höga naturvärden och ge en allmän inblick i skogsbruk.

De kommer ev att använda delar av parkeringen samt något/några av våra utebord.

Detta har OK:ats av styrelsen