Nominering till val för Eskilstuna Brukshundklubb årsmöte 2021

INFO FRÅN VALBEREDNINGEN till alla er som är medlemmar i Eskilstuna Brukshundklubb! Från och med 2020-07-01 har EBK ny normalstadga och i den gäller ny valordning inför årsmötet.

I de nya stadgarna ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast 15 november.

Eftersom vår Facebooksida är öppen för fler än medlemmar kommer förslaget inte att publiceras här utan under dagen skickas ut via vår/SBK.s gruppmailfunktion baserat på medlemslistan. Många mailprogram har en tendens att placera sådana mail i skräpkorgen så håll ögonen på den också. Om du inte fått det under dagen så kan det bero på att vi inte har korrekt mailadress till dig. Kontakta då vår kassör – kassor@eskilstunabk.se – eller skriv på FB och ange aktuell mail så vi dels kan skicka ut förslaget och dessutom se över din mailadress i SBK medlem.

Som medlem i Eskilstuna Brukshundklubb kan du nu fram till och med 15 december skicka in förslag på namn till poster i styrelsen samt revisorer, du kan nominera både på de vakanta posterna men också på de där valberedningen gett förslag. Det är alltså nu när valberedningen gjort sitt inledande arbete ALLA medlemmars ansvar att arbeta för att få fram förslag till årsmötet.
Efter den 15 dec. är nomineringen avslutad!

Förslagen skickas in till styrelsen och ska innehålla:

  1. Ditt namn och medlemsnummer
  2. vilken funktion som avses
  3. namn på den du föreslår
  4. en kort presentation samt
  5. uppgift om att den föreslagne personen kandiderar

För att nominera kan du antingen använda detta formulär eller maila till sekreterar@eskilstunabk.se
Senast en vecka efter den 15 dec ska styrelsen delge valberedningen en lista på samtliga förslag.

Valberedningen kan därefter välja att justera sitt förslag utifrån inkomna nomineringar, nya förslag får då inte tillföras.

Valberedningens förslag tillsammans med alla inkomna nomineringar presenteras i årsmöteshandlingarna som finns tillgängliga innan årsmötet.

Komplett lokalklubbsstadga med info om valberedningens arbete hittar du är: https://www.brukshundklubben.se/…/normalstadgar-klubb/

Valberedningen: Stig Stangvik (sammankallande), Christina Madelen Fröjdendal, Emilia Lindström