Valberedningens förslag till styrelse och kassör

Årsmöte 20220216 18:00

Valberedningens förslag till ny styrelse:
Ordförande: Maja Axelsson Svancar
Vice ordförande: Liza Karlsson
Kassör: Anders Ahlström
Sekreterare: Cilla Lundgren
Ledamot: Mia Humble (1 år kvar)
Ledamot: Madde Sundström (1 år kvar)
Ledamot: Cajsa Pedersen
Suppleant: Nils-Göran Larsson
Suppleant: Göran Strömbäck

Valberedningens förslag till revisorer:
Ordinarie revisor: Leif Hjelm Ordinarie
revisor: Lola Södergård
Suppleant: Elisabeth Rytterström