HÖSTHÄLSNINGAR från styrelsen

Vilken härlig sommar det varit! 🌞 Pandemin har tagit några steg bakåt och äntligen har prov, tävlingar och annan verksamhet på vår klubb kommit i gång igen. Här kommer en kortfattad rapport över första halvåret 2021 och några andra saker som behöver lyftas.

🟢 Stort engagemang

Glädjande nog har klubbens ekonomi varit stadig trots en lång pandemi som haft stor inverkan på vår verksamhet. Detta tack vare alla ni engagerade klubbmedlemmar som hittat alternativa vägar till att genomföra olika aktiviteter.

🟢 Hänsyn och samarbete

Det är ytterst viktigt att vi alla samarbetar och tar hänsyn till varandra. Till exempel så behöver alla som organiserar någon form av aktivitet på klubben vara noga med att föra in dessa i klubbens digitala kalender. Skriv sedan gärna till kassör Anders Ahlström också så för hans Karin in aktiviteten i papperskalender som sitter på anslagstavlan utanför stugans entré. 

🟢 Klubben behöver din hjälp

Det finns vakanta poster i styrelsen (ordförande och vice ordförande) som kommer att tillsättas under nästkommande medlemsmöte. Utan styrelse ingen klubb. Så hör gärna av dig till valberedningen (Josefin Vestergren, Christina Fröjdendahl, Emilia Lindström) om du har möjlighet att ställa upp och är sugen på att arbeta med driva klubben framåt. Valberedningen tar även tacksamt emot förslag på namn. Vid tiden för årsmötet kommer det finnas fler vakanta poster. Dessutom behöver klubben då en ny hemsideansvarig. 

🟢 Se över din hemförsäkring

Klubbens försäkring täcker endast för vissa mindre skador som våra medlemmars hundar kan orsaka under våra olika verksamheter. Det är därför MYCKET viktigt att du ser över så att du som hundägare har en ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Det är nämligen denna försäkring som ersätter skador som din hund åsamkar tex på annan person.

🟢 Koll på vad som gäller

Styrelsen har beslutat att det i ALLA kurser som hålls inom ramen för Eskilstuna brukshundklubb ska ingå information om ”Hunden och lagen”. Du som instruktör väljer ut det mest relevanta och viktiga. Även för dig som inte är instruktör är det bra för dig att veta att de flesta lagar och föreskrifter som gäller hund hittas på www.jordbruksverket.se ”Författningar inom område L – djurskydd”. Det mesta som gäller hund finns i Djurskyddslagen (allmänt), L102 (hållande och skötsel av hund) men även L5 (transport) och L17 (träning/tävling). 

På Naturvårdsverket finns också Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (t.ex. Koppeltvångsperioden” som egentligen inte är ett koppeltvång). Det finns även kommunala restriktioner som du hittar på Eskilstuna kommuns hemsida.

🟢 Nya tider

Skogen närmast klubbstugan är numera ett naturreservat. Inom en snar framtid kommer det (vid infarten till agilityplanen och gamla husvagnsparkeringen) att anläggas en parkering, en rastplats, ett torrdass och sättas upp en anslagstavla. Det är länsstyrelsen som har ansvaret för detta. Styrelsen har i samarbete med länsstyrelsen arbetat fram ett avtal gällande vägen ner till klubben. Det återstår ett par detaljer men avtalet beräknas vara klart inom kort.

🟢 Nygammal samarbetspartner

Klubben har skrivit på ett samarbetsavtal med Realgymnasiet. Elever och lärare har i många år haft lektioner på klubben men nu har ett nytt förbättrat avtal arbetats fram. Det innebär bland annat att vi nu får betalt för att gymnasiet nyttjar klubben. I gengäld ska klubben se till att det finns undervisningsutrustning, första hjälpen och att säkerheten på klubben ses över.

🟢 Hitta rätt

Innan sommaren påbörjades arbetet med att märka upp klubbens stigar (som finns utmärkta på den stora kartan vid klubbstugan). Länsstyrelsen har sponsrat med ekstolpar. Elever från Realgymnasiet har börjat det mödosamma arbetet med att sätta upp stolpar men det är många som ska upp så det vore bra om fler av klubbens medlemmar kunde hjälpa till med detta. När stolparna är på plats ska de märkas upp med samma färgkod som på kartan.

Realgymnasiet har sponsrat med färg. Hör av dig till Mi om du har möjlighet att hjälpa till.

🟢 Ingen skitsak

Valphagen är ingen rastningsplats utan är precis som gräsytorna runt om, en träningsplan. Var snäll och rasta din hund på en annan plats.

🟢 Valpar i massor

Många har under pandemin skaffat valp. Det gör att vi har många som vill gå valpkurs hos oss just nu. Så det vore toppen om det finns någon instruktör som kan starta en valpkurs. Lång eller kort. Huvudsak att den blir av och gärna så snart som möjligt.

🟢 Ni är bäst!

Tacka ALLA ni som engagerar er i klubben! Ni som får klubben att fungera praktiskt med genom att fixa med brunnen/pumpen, röjning av stigar, gräsklippning, borttagning av getingbon, larm-strul, traktorn, diverse reparationer av utrustning och anläggning, städning av stuga och toaletter, sopsortering och tusen andra saker. Ni som arrangerar kurser och bidrar till att vi får nya medlemmar till klubben. Ni som ordnar tävlingar och prov (onlinetävlingar och IRL tävlingar) och rasmästerskap. Ni som är engagerade i alla sektorer och övrig verksamhet. 

Utan er stannar klubben. En stor eloge till er. Från oss alla, till er alla.

Vid pennan 🖋

Ordförande Mi Ahl Torelli